Salah Faham Terhadap Konsep Wali, Keramah & Kasyaf

RM14.00

Penyusun: Basri b. Ibrahim Al-Azhari

Muka Surat: 149

Availability: In stock

SKU: 9789830994840 Categories: ,

Hari ini masih wujud salah faham di kalangan umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam yang Maha Suci. Antara salah faham yang muncul ialah salah faham berkaitan dengan konsep ibadah, ilmu dan zikir. Selain dari itu terdapat juga salah faham yang lain di kalangan umat Islam seperti salah faham terhadap beberapa maklumat berkaitan dengan sejarah hidup Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan juga para sahabat sehingga menimbulkan anggapan negatif terhadap baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam oleh sesetengah pihak. Penulis mengemukakan salah faham berkaitan dengan konsep ibadah, ilmu dan zikir di atas dan jawpan-jawapannya sekali, bagi menjelaskan hakikat sebenar ketiga-tiga konsep tersebut. Adalah diharapkan dengan jawapan-jawapan di atas dapat membetulkan salah faham umat Islam terhadap ke tiga-tiga konsep itu. Tidak dinatikan kewujudan salah faham ini telah banyak mempengaruhi tindakan seseorang dalam aktiviti sehariannya.

Weight 0.49 kg
Dimensions 5.5 × 8.25 in