Pendidikan Seks dari Perspektif Islam

RM12.00

Pengarang : Dr. Abdullah Nasih Ulwan

Penterjemah : Abu Muahammad Basyir

Disemak Oleh: Dr.Muhammad Sabri bin Sahrir

Muka Surat : 211

Availability: In stock

SKU: 9789830996769 Categories: ,

Akhir-akhir ini ramai diperkatakan herkenaan dengan pendidikan seks kepada remaja, bahkan ada yang mencadangkan agar ia diajarkan para peringkat kanak-kanak Prasekolah.

Islam sebagai suatu agama yang syumul, tidak pernah mengabaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan ,..manusia, termasuklah masalah seks dan pendidikannya. Dalam Islam pendidikan seks ini telah diajarkan melalui pintu lain, bukan dinamakan pendidikan seks, tetapi Islam mengajarkan bagaimana seorang kanak¬kanak itu menghadapi baligh dan mimpi. Selain itu Islam juga tidak membenarkan kanak-kanak yang sudah melampaui umur tujuh tahun tidur dalam bilik yang sama dengan saudara-saudaranya yang berlainan jantina, dan sebagainya. Secara tidak langsung di dalamnya terdapat pendidikan seks yang perlu difahami oleh kaum Muslimin.

Buku ini membahas pendidikan seks dari perspektif Islam, tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh suara-suara jahil masa kini, yang mengingini agar pendidikan itu diberikan secara formal di bangku ‘.sekolah, sedangkan ia akan dapat diperolehi melalui penghayatan agama yang syumul. Mudah-mudahan apa yang dihuraikan dalam buku kecil ini akan bermanfaat bagi kita semua.

Weight 0.43 kg
Dimensions 5.5 × 8.25 in