Panduan Komprehensif Pelaksanaan Haji Tamattu’

RM14.00

Pengarang : Haji Zainal bin Haji Bujang

Editor: Dr.Mohd.Puzhi bin Usop

Muka Surat: 231

Availability: In stock

SKU: 9789675115028 Categories: ,

lbadah haji merupakan rukun Islam kelima, di mana seluruh Islam yang berkemampuan diwajibkan untuk menunaikannya. la merupakan ibadah yang mengandungi nilai-nilai sosial yang mesti dibina oleh umat islam secara berkesinambungan. Antara nilai-nilai mulia yang terkandung dalam ibadah haji adalah mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Ada tiga cara melaksanakan ibadah yang mulia ini, iaitu tamattu, ifrad dan qiran. Buku ini mambahas secara komprehensif tatacara perlaksanaan ibadah haji tamattu’ yang mesti dimiliki oleh setiap calon jamaah haji dan ia merupakan buku panduan bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah haji tamattu Buku ini antara lain membincangkan:

1.Persediaan yang mesti dilakukan oleh calon jamaah haji bermula dari keberangkatan hinggalah tiba di tanah suci.<

2.Membahasscarakomprehensiftatacaraperlaksanaanhajitamattu’sepanjang berada di tanah suci.

3.Persediaan yang mesti dilakukan oleh jamaah haji menjelang pulang ke tanah air.

 

Weight 0.51 kg
Dimensions 6 × 8 in