Mukjizat Surah Yusuf Dan Surah Maryam

RM15.00

Penulis : Nurul Qomariyah

Alih Bahasa : Nabilah Abd.Jalil

Editor : Al-Hidayah

Muka Surat:186

Availability: In stock

SKU: 9789674391485 Categories: ,

Al-Quran scbagai mukjizat terbesar yang dikumiakan Allah S.W.T. kepada Nabi Muhammad S.A.W. mengandungi berhagai manfaat dan kehebatan yang tidak teijangkau dengan akal likiran manusia. di dalam huku ini cliningkaikan mengenai kelebillan dan ketitantaan yang akin diperoleh apabila inembaca Surah Yusuf clan Small Maryam. Dila insan mulia ciptaan Allah s.w.t. yang dikurniakan berbagai kelebillan dalam mengliarungi kehidupan mereka di Awn dunia ini. Penulis buku ini, berkeyakinan ballawa terdapat nilai keberkatan yang dapat diperoleh apabila mengamalkan kedua-dua sunlit ini. Betapa kacak, soleli dan cekalnya sosok Nabi Yusuf a.s. yang diduga dengan pelbagai cabaran dan tintangan di dalam Surah Yusuf. Manakala peribadi Mamun yang cantik, solehab dan tabah menghadapi cemuhan dan cacian kaumnya dengan kelahiran Nabi Isa a.s tanpa proses biologi sepertiniana pasangan suami isteri biasa. Terkandung banyak doa dan zikir mustajab yang boleti diatnalkan oleh pasangan yang ingin segera meunnang cahaya mata. Selain itu juga tip amalan untuk ibu mengandung serta persediaan bagi menyambut orang barn dalam keluarga. Sebuah buku yang sangat sesuiu dimiliki dan dijadikan rujukan oleli setiap keluarga.

Weight 0.475 kg
Dimensions 5.5 × 7.5 in