10 Golongan Tidak Mendapat Syafaat Nabi SAW

RM10.00

Pengarang : Abu Ahmad Fatanah

Muka Surat: 150

Availability: In stock

SKU: 9789830993133 Categories: ,

Selain daripada amal soleh yang dibawa bertemu dengan Allah s.w.t. ketika di yaumil akhirat ialah mengharapkan syafaat Nabi Muhammad s.a.w.

Dalam maksud yang lain setiap orang mukmin mengharapkan yang mengharapkan Nabi s.a.w. di dalam menghadapi hari-hari perhitungan di atas segala amalan baik dan amalan jahat.

Buku yang sedang anda tatap ini memberi panduan di antara perbuatan atau amalan yang menyebabkan terhijabnya syafaat Nabi s.a.w. ketika manusia sedang dihisab di yaumil akhirat. Oleh itu, anda sudah pastinya di antara mereka yang ingin mengetahui ciri-ciri amalan yang terhindarnya syafaat Nabi s.a.w. ke atas mereka.

Mudah-mudahan buku ini akan memberi manfaat yang termakna di dalam perjalanan hidup ini untuk mencari keredhaan Allah s.w.t.

Weight 0.65 kg
Dimensions 6 × 8 in