Ushul At-Tauhid

RM12.00

Availability: In stock

SKU: 9789830997063 Categories: ,

Kitab Ushul At-Tauhid ini adalah merupakan sebuah kitab lama yang telah di karang oleh Syeikh Husin Nashir bin Muhammad Thaiyib A-Mas’udiy AI-Banjariy yang terkenal dengan nama Tuan Husin Kedah. Kitab ini membicarakan tentang kelebihan ilmu dan juga kelebihan orang yang menuntutnya dan mengajarkannya. Di samping itu ia juga membicarakan tentang permasalahan tauhid, dan mengenal jalan-jalan keimanan kepada Allah Ta’ala. Selain daripada itu ia juga memberikan sedikit penerangan yang berkaitan tentang solat, puasa, zakat, haji dan ‘umrah serta memberi peringatan dan nasihat kepada kita tentang kewajipan-kewajipan yang perlu kita lakukan dan tinggalkan demi meraih keredhaan di sisi Allah Ta’ala. Semoga kitab ini dapat memberi manfa’at dan bimbingan kepada pembaca sekalian.

Weight 0.485 kg
Dimensions 5.5 × 8.25 in