Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jil 2 -H/C

RM70.00

Penulis : Muhammad Ali Al-Sabuni

Penterjemah : Abu Atiyyah , Syarin bin Jasah

Disemak oleh : Ust.Muhammad Salman bin Jonid (UM)

Muka Surat: 817

Availability: In stock

SKU: 9789673682300 Categories: ,

Di antara cara dalam memelihara dan memudahkan pengajaran Al-Quran adalah usaha para ulama, sama ada yang klasik mahupun moden, dalam mentafsirkan Al-Quran dan menjelaskan makna-maknanya yang samar, menerangkan ayat-ayatnya yang muhkam dam mutasyabihat, menyingkapkan rahsia-rahsianya, mendedahkan keajaiban-keajaibannya dan menyimpulkan ayat-ayat hukumnya untuk mengetahui yang halal dan yang haram, memerhatikan perintah dan larangannya serta merangkumkan pelbagai hikmah pensyariatan hukum yang ada di dalamnya.

Ini adalah kitab tafsir Al-Quran yang khusus membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum; yang kami beri judul dengan TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QUR’AN AL-KARIM. Diterjemahkan daripada kitab Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Quran, yang disusun oleh Syeikh Muhammad Ali al-Sabuni, salah seorang pensyarah di jurusan Syariah dan Dirasat Islamiyah di Mekah.

Weight 1.575 kg
Dimensions 7.25 × 10.25 in