Rahsia Corak Pemakanan Nabi S.A.W.

RM8.00

Alih Bahasa : Nabilah Abd. Jalil

Disemak Oleh : Panel Editor Al-Hidayah

Muka Surat : 162

Availability: In stock

SKU: 9789674392031 Categories: ,

Daripada Abu Hurairah r.a.: “RasuIullah S.A.W tidak pernah mencela makanan selamanya. Jika baginda suka, baginda memakannya dan jika baginda tidak suka, ditinggalkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Makan dan minum merupakan keperluan setiap khalifah Allah di muka bumi ini. Sehubungan dengan itu. muslimin dan muslimat digalakkan untuk mengamalkan corak pemakanan mengikut sunnah sehagai panduan pengambilan makanan yang sihat dan berkhasiat. Sesungguhnya kewujudan buah-buahan yang mempunyai khasiat dan nutrien tersendiri ini adalah tanda kebesaran dan keagungan Allah S.W.T.. Cara dan adab pemakanan Rasulullah S.A.W pula temyata banyak mengandungi rahsia kepada kesihatan yang optimum. Semoga kupasan tentang buahbuahan dan corak pemakanan Rasulullah ini memberi manfaat kepada semua.

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dad langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuhtumbuhan. kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu bijian yang banyak: dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) ketika is masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tandatanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman.(Surah Al- An’am: 99)

Weight 0.36 kg
Dimensions 4 × 6 in