Panduan Musafir

RM9.00

Pengarang: Muhammad Uthman Al-Khusyi

Muka Surat: 126

Availability: In stock

SKU: 9789839188714 Categories: ,

“Allah s.w.t. menghendaki kemudahan dan sama sekali tidak inginkan sebarang kesusahan keatas manusia.” mafhum ayat 185 dari surah al-baqarah tersebut memberikan gambaran bahawa agama Islam adalah situ agama yang mudah untuk diamalkan can aminana kebahagiaan bagi pengamalnya. Seringkali sesetengah prang dengan mudah meninggalkan sebahagian kewajpan agamanya seperti puasa ca’ sembahyang ketika is bermusafir. Padaha agama tdak membebankan sesuatu di luar kesanggupan manusia. Apa yang penting diketahui adalah bagairnana menjalankan agama dengan mudah? Buku ini menjawab berbagai kemusyki’an yang berkaitan dengan peraturan Islam ketika ands sedang dalarn perjalanan.

Di dalamnya dihuraikan adab-adab sebelum musafir seperti solat istikharah, berdoa memilih ketua dan lain-lain. Yang lebih panting, buku ini memberikan panduan kepada Daum muslirrin ketika berpergian tentang masalah-masalah taharah, solat jama’ dan qasar. puasa, perkahwinan dalam perjalanan, makanan yang halal dan yang haram dan lain-lain yang berkaitan dengan adab musafir bagi seorang muslim. Dengan memahami semua persoalan dalam hermusar, maka akan nyatalah bahawa ajaran agama tidak menyusahkan bahkan akar nampaklah keagungan clan keindahan ajaran Islam. Justeru itu, buku sangat sesuai bagi prang yang selalu berpergian ataupun calon-calor yang akar menunaikan ibadah haji dan umrah.

Weight 0.23 kg
Dimensions 6 × 8 in