Keindahan Hidup Dalam Al-Quran

RM15.00

Penterjemah : Harun Yahya

Alih Bahasa : Intan Baizura Salman Halil

Penyunting : Noraine Abu

Muka Surat : 180

Availability: In stock

SKU: 9789830995755 Categories: ,

Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang ber’aqal dapat mengerti. (Surah Sad: Ayat 29)

Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya AI-Qur’an itu adalah peringatan. Maka barangsiapa menghendaki, nescaya dia mengambil pelajaran daripadanya. (Surah Al-Muddathir: Ayat 54-55)

Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan Al-Kitab (Al-Qur’an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan Al-Kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahawa Al-Qur’an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. (surah Al-An-‘am: Ayat 114)

Weight 0.145 kg
Dimensions 3 × 4.5 in