Keajaiban Sains Dalam Hadis HC

RM58.00

Pengarang : Dr. Zaghlul Al-Najjar

Diterjemah Oleh: Nor Hasanuddin/Faisal Saleh

Disemak oleh: Mohd Khairul Nizam bin Zainan Nazri/Ust. Muhammad Sabri Sahrir

Muka Surat: 591

Availability: In stock

SKU: 9789675274121 Categories: ,

Di pasaran, kita boleh dapati dengan banyak sekali buku-buku yang menceritakan tentang “Keajaiban Sains Dalam Al-Quran”. Namun amat jarang dan sukar kita temui buku-buku yang mendedahkan tentang “Keajaiban Sains Dalam Hadis.” Kelahiran Rasulullah s.a.w yang membawa rahmat dan sinar cahaya ke seluruh alam bukan sahaja untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, bahkan lebih dari itu. Nabi Muhammad s.a.w juga memberi penekanan serius kepada ilmu pengetahuan yang merangkumi imu-ilmu duniawi dan ukhrawi. Ilmu-ilmu ukhrawi menjurus aspek-aspek aqidah, ibadah, muamalat, munakahat dan perundangan Islam. Manakala ilmu-ilmu dunia meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, sains dan lain-lain lagi. Buku “Keajaiban Sains Dalam Hadis” ini menyelusuri aspek-aspek perubatan dan sains yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Buku ini perlu dibaca oleh seluruh umat Islam kerana ia akan membekalkan kepada mereka pelbagai maklumat berkaitan, yang bukan sahaja mampu menambah ilmu pengetahuan, bahkan mampu meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w, kekasih Allah.

Weight 1.315 kg
Dimensions 8 × 9.25 in