Iqra’ Al-Hidayah Jilid 1-6

RM18.00

Susunan : Hj.Abu Mazaya Al-Hafiz

Muka Surat: 385

Availability: In stock

SKU: 9789830997513 Categories: ,

“Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran.” Manfhum hadis Nabi s.a.w. tersebut memang memberi pulang pahala besar bagi umat Islam. Persoalannya, tidak semua orang yang membaca Al-Quran akan berjaya mendapat pahala dan syafaat daripadanya, bahkan Al-Quran akan melaknatnya. Sudah pasti, bagi memperolehi pahala yang diharapkan adalah sangat diperlukan cara-cara belajar membaca Al-Quran dengan baik, berkesan dan menggunakan kaedah-kaedah terkini. Kaedah Cepat Dan Termudah Belajar- AI-Quran .

Al-Iqra’Al-Hidayah”,adalah memadukan beberapa sistem yang sudah sedia ada dengan beberapa tarnbahan schingga ianya menjadi paling lengkap. Terdiri daripada enam jilid dan boleh dijayakan dalam empat sehingga enam bulan.. Dengan demikian bagi orang yang masih buta huruf AI-Quran diharapkan sudah pandai membacanya dengan baik clan benar pada jangka masa tersebut.

Weight 0.64 kg
Dimensions 5.5 × 8.25 in