Hukum-Hukum Warisan

RM15.00

Pengarang : Muhammad Ali As-Sobuniy

Penterjemah : Drs. Syahrin Jasah

Muka Surat : 205

Availability: In stock

SKU: 9789830995724 Categories: ,

Masalah pusaka atau harta warisan diatur secara sempurna dalam Islam. Ilmu yang mengatur masalah ini disebut ilmu Fara’id atau Mawaris. Namun kebelakangan ini ramai orang yang mengabaikan fara’id. Mengapa begitu? Memang sudah dijanjikan Nabi bahawa fara’id adalah ilmu yang mula-mula diangkat dari permukaan bumi ini. Semoga kita tidak termasuk orang yang mengabaikan ilmu fara’id.

Jika seseorang meninggal dunia, hartanya berpindah milik kepada ahli warisnya. Buku ini menerangkan siapa yang tergolong ahli waris, berapa bahagiannya masing-masing dan bagaimana cara membaginya jika harta peninggalan itu sudah dinilainya dengan wang.

Weight 0.325 kg
Dimensions 5.5 × 8.25 in