Fiqh Islam Mazhab Syafie

RM25.00

Penulis: Syeikh Ahmad bin Husain Ahmad Al-Ishfahani

Tahqiq: Dr. Musthafa Dieb Al-Bigha

Penterjemah: Tim Redaksi Al-Hidayah Publications

Muka Surat: 427

Availability: In stock

SKU: 9789673682393 Categories: , Tag:

Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib atau lebih dikenali sebagai Matan Abi Syuja’ bagi Syeikh Abi Syuja’ merupakan sebuah kitab yang masyhur dalam mempelajari hukum-hakam di dalam Mazhab As-Syafie. Terdapat banyak kitab yang telah dikarang bagi menghurai dan mensyarahkan isi kitab ini.

Justeru, sebagai menjalankan tanggungjawab sebagai khadim agama Allah SWT, Syeikh Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, salah seorang ulama terkemuka zaman kini telah mengambil tanggungjawab untuk menghurai dan mensyarahkan isi kitab Matan Abi Syuja’ ini berserta dalil-dalil yang sahih.

Hasil inisiatif dan sumbangan Syeikh Dr. Mustafa Dib Al-Bugho ini, maka terhasillah kitab yang berada di tangan anda ini yang diberi nama: “At-Tazhib Fi Adillah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib”.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat membantu dan memberi manfaat bagi mereka yang ingin mendalami dan memahami hukum-hakam Mazhab As-Syafie.

Weight 0.59 kg
Dimensions 6 × 9 in