Ensiklopedia Imam Al-Syafie Jil 6 – HC

RM65.00

Pengarang : Imam Muhammad bin Idris Al-Syafie

Penterjemah : Nor Hasanuddin, Faisal Saleh

Penyunting/Editor: Dr.Muhammad Sabri Sahrir,Aisyah Salpuddin

Muka Surat : 620

Availability: In stock

SKU: 9789673681303 Categories: ,

Imam Muhammad bin Idris Al-Syafie atau lebih dikenali dengan Imam Al-Syafie banyak meninggalkan karya yang menjadi rujukan umat Islam. Kitab beliau yang paling utama dan menjadi teras dalam mazhab Al-Syafie ialah kitab Al-Umm (Kitab Induk). Ia dinamakan sedemikian kerana boleh dikatakan semua penulisan dalam mazhab Al-Syafie berasal daripada kitab ini. Kitab ini membahaskan berbagai-bagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, baik daripada Al-Quran, Al-Sunnah, ijmak dan qias. Ia juga boleh dianggap sebagai kitab hadis kerana dalil-dalil hadis yang dikemukakan menggunakan jalur periwayatan yang tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis.
Jilid kedua buku daripada Kitab Al-Umm;ini merangkumi beberapa kitab (bab) yang besar dan penting iaitu taharah, haid dan solat. Ketiga-tiga bab ini sangat berkait antara satu sama lain dan merupakan bab yang sangat penting untuk dihadam. Selain daripada pengertian, jenis-jenis dan rukun-rukun, Al-Imam juga turut merungkai masalah-masalah fikah berkaitan ketiga-tiga bab ini yang sering menjadi kekeliruan umat. Moga ensiklopedia yang telah diterjemahkan ini memberikan manfaat besar kepada para pembaca dan penuntut ilmu.

Weight 1.33 kg
Dimensions 7.5 × 10.5 in