Cara Mudah Belajar Bahasa Arab Buku 6

RM18.00

Penyusun : Othman bin Airfeen

Editor : Dr. Mohd Puzhi Usop

Muka Surat: 226

Availability: In stock

SKU: 9789675115363 Categories: ,

Beliau adalah warganegara Malaysia, dilahirkan di Singapura pada tahun 1934, mendapat pendidikan awal di sekolah Arab Madrasah Al-Juneid Al-Islamiyah dan lulus sijil darjah Al-takhassus pada tahun 1954. Beliau kemudian melanjutkan pelajarannya di Kolej Islam Malaya di Kelang, Selangor pada tahun 1955 dengan biasiswa Majlis Islam kerajaan Singapura dan lulus peringkat Sijil Tertinggi Kolej pada tahun 1960. Beliau menjadi guru agama di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Bentara Luar, Batu Pahat, Johor mulai bulan Jun 1962 hingga tahun 1978. Beliau kemudian dilantik oleh Kementerian Pelajaran sebagai Pegawai Kebajikan Pelajar di kedutaan Besar Malaysia di Kaherah, Mesir pada bulan Jun 1978 hingga akhir tahun 1981. Setelah pulang dari Mesir, beliau dilantik sebagai Penolong Pengarah di Unit Kurikulum dan Bahasa Arab sehingga beliau bersara penuh pada bulan Oktober 1989. Beliau pernah mengikuti kursus intensif pengajaran Bahasa Arab selama 4 bulan di Universiti Al-Imam Muhammad di Riyadh, Arab Saudi pada tahun 1984 dan juga di Baghdad, Iraq pada tahun yang sama. Pada tahun 1990, beliau menjadi guru Bahasa Arab di Pusat Meterikulasi Universiti Islam Antarabangsa (UIA) di Petaling Jaya hingga tahun 2002. Beliau pernah dilantik salah seorang penal penulis buku teks Bahasa Arab komunikasi Tingkatan Dua pada tahun 1995, dan juga sebagai salah seorang penal penulis buku teks Bahasa Arab komunikasi Tingkatan Lima pada tahun 2003. Ini adalah siri buku : (Learn Arabic by yourself) (Belajarlah Bahasa Arab dengan Usahamu Sendiri) untuk para penggemar bahasa Arab dari kalangan orang awam yang ingin belajar bahasa Al-Quran dan Hadith Rasulullah SAW. Dalam menyiapkan siri buku ini, penulis telah mencuba sedaya upayanya yang dapat bagi menitikberatkan perkara-perkara yang berikut:
1. Persepaduan antara kemahiran-kemahiran bahasa yang berlainan: Kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis secara seimbang. Dengan penekanan diberikan kepada latihan perbualan dalam situasi yang berlainan pada peringkat permulaan .
2. Menyediakan kaedah latihan -latihan tubi berterus-terusail dan berulang-ulang dengan harapan supaya para pelajar dapat menggunakan buku ini dengan sendirinya.
3. Menitik-beratkan penggunaan bahasa hidup dengan bersandarkan bahasa terjemahan ia-itu bahasa Inggeris untuk membantu pelajar memahami buku ini dengan cara yang mudah.
4. Memperbanyakkan latihan-latihan dalam tata-tata bahasa Arab (nahu) dengan berpandukan nahu Bahasa Inggeris secara mudah dan pebagai.
5. Mengenalkan teks-teks petikan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, dengan penekanan diberi kepada lafaz-lafaz kebudayaan Islam supaya para pelajar menggunakan apa yang dipelajari untuk memahami agama. Adapun buku ini mengandungi enam siri buku dalam 3 peringkat, dan tiap-tiap satu buku itu mengandungi 10 pelajaran ia-itu :
1- Buku Satu dan Dua: untuk Peringkat Permulaan : Ianyam menitikberatkan pengajaran Huruf Abjad Arab, melatih menyebutnya dengan betul, membedakan tempat bunyi huruf-huruf yang berlainan dan menulisnya dengan baik.Pada Peringkat Permulaan ini ditekankan tentang dua kemahiran yang asasi iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur dalam perbagai situasi perbualan dengan cara yang mudah dan menarik..
2- Buku Tiga dan Empat : untuk Peringkat Pertengahan : Ianya menetikberatkan pengajaran kemahiran bahasa yang empat itu dengan seimbang dalam bentuk yang mudah dan sepadu, dan dalam Peringkat Pertengahan ini penekanan diberi kepada bacaan dan latihan tubi yang berterus-terusan dalam kaedah tata bahasa Arab-Nahu dan ikrabnya, perumpamaan Arab, angka dan bilangan dan imlak dengan kaedah-kaedahnya.
3- Buku Lima dan Enam : untuk Peringkat Tinggi :Ianya menitikberatkan pengajaran kemahiran bahasa yang berlainan itu secara bersepadu. Pelajaran-pelajarannya merangkumi tajuk-tajuk tamadun Islam dan teks-teks yang dipetik dari ayat-ayat al-Quran dan Hadith-Hadith Rasulullah SAW dan dibentangkan secara uslub dan frasa-frasa yang mudah lagi menarik.Para pelajar perlulah menghabiskan buku-buku pada peringkat rendah sebelum melangkah ke peringkat yang lebih tinggi. Kandungan pelajaran bagi siri buku-buku ini :
1. Pengenalan huruf-huruf abjad Arab.
2. Perbendaharaan kata (vocabulary) .
3. Perbualan (conversation) .
4. Susunan ayat dan frasa.
5. Bacaan dan tulisan.
6. Latihan-latihan.
7. Kaedah tata bahasa Arab (Nahu) .
8. Angka dan bilangan.
9. Bidalan dan perumpamaan Arab.
10. Hadith dan ayat-ayat al-Quran. .
Kepada Allah Yang Maha Berkuasa, saga memohon pertolongan, petunjuk dan hidayat.

Weight 0.58 kg
Dimensions 7 × 10 in