Bagaimana Mengatasi Masalah Ekonomi Dalam Islam

RM15.00

Pengarang : Al-Allamah Yusuf Al-Qardhawi

Diterjemah: Nur Habib El-Mehboom

Disemak oleh: Dr.Mohd Puzhi Usop

Muka Surat: 292

Availability: In stock

SKU: 9789675115776 Categories: ,

Sejak awal diciptakan, manusia sentiasa terdedah kepada perasaan tidak aman dalam soal ekonomi dan terus dituntut mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya di samping memenuhi keperluan hidupnya. Islam mempunyai pendirian yang unik di antara pelbagai sistem yang sedia ada. la mempunyai batasan yang jelas dalam melihat keamanan ekonomi tanpa menggunakan cara-cara yang memalukan clan mampu membimbing umat manusia memperoleh kehidupan standard di samping ketenangan hidup dapat dikecapi.

Bagi merealisasikan keamanan ekonomi ini, Islam mengemukakan syarat-syarat yang mesti dipatuhi oleh setiap individu jika mereka ingin memenuhi keperluan asas sama ada di peringkat individu mahupun masyarakat.

Dalam buku ini terdapat banyak pemikiran penulis yang mengetengahkan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam berlandaskan a-lQuran dan Sunnah. la juga merupakan kajian perbandingan antara sistem ekonomi yang wujud dalam tiga ideologi dunia; Komunisme, Kapitalisme dan Islam. Kajian ini dibuat dengan objektif yang pada akhirnya mampu menunjukkan ideologi mana yang lebih hebat dalam wacana ekonomi Islam diserta hujah-hujah yang meyakinkan.

Weight 0.36 kg
Dimensions 5.5 × 8.25 in