74 Intisari Tanda-Tanda Hampirnya Kiamat

RM8.00

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat), maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia daripada apa vang mereka sekutukan.”

(Al-Nahl : 1)

Muka Surat: 119

Pengarang : Abdullah Al-Qari b. Hj.Salleh(A.Q,HA.S.)

Availability: In stock

SKU: 9789675984136 Categories: ,

“Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat), maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia daripada apa vang mereka sekutukan.”

(Al-Nahl : 1)

Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Bila masa akan berlakunya kiamat semua di sisi Allah S.W.T. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-A’raf ayat 187:”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang kiamat: “Bilakah terjadilya? Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangankva selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.” Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad): “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”Buku ini menghuraikan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kiamat itu kian hampir. Semoga dengan peringatan tersebut kita akan lebih peka dan sentiasa mengingati Allah serta patuh kepada larangan serta meninggalkan segala larangan-Nya.

Weight 1.25 kg
Dimensions 6 × 9.25 in