Fiqh Perbandingan Isu-Isu Fiqh Terpilih H.C.

Rating: Not Rated Yet
Product Code: 9789830997346

In Stock - 99  ITEMS

Product Dimensions and Weight

Product Width: 7.2500IN
Product Heigth: 10.2500IN
Product Weight: 1.2400KG
Sales price: RM 50.00
Price / kg:

Quick Overview

Penyusun : Dr.Basri bin Ibrahim/Al-Hasani Al-Azhari

Penyunting/Editor: Noraine Abu

Muka Surat: 512

Buku yang berada di tangan pembaca kali ini adalah sebuah buku yang disusun oleh Dr. Basri bin Ibrahim AI-Hasani AI-Azhari yang bertajuk "Fiqh Perbandingan : Isu-Isu Fiqh Terpilih".
Tujuan penyusunannya adalah untuk mendedahkan para pembaca dengan pandangan-pandangan ulama Islam tentang berbagai-bagai isu yang timbul di dalam masyarakat, dalil-dalil yang menjadi hujah di kalangan mereka, perbahasan ke atas dalil-dalil tersebut, seterusnya mengetahui pendapat yang terpilih berdasarkan kepada dalil dan hujah yang paling kuat di antara pendapat yang diutarakan.
Mudah-mudahan buku ini dapat menyuntik semangat kepada umat Islam untuk membuat kajian di dalam satu-satu isu yang timbul di dalam masyarakat dengan mengemukakan dalil-dalil yang mantap daripada AI-Quran, Al-Hadis, ljmak Ulama, kaedahkaedah fiqh, pendapat-pendapat ulama yang muktabar dan lainlainnya. Supaya dengan itu, tradisi menelaah pendapat-pendapat ulama lain dan mengkaji sebelum menerima pendapat mereka, dapat disebarluaskan di dalam masyarakat, lebih-lebih lagi di kalangan para penuntut ilmu dan lulusan institusi pengajian tinggi yang berlatarbelakangkan pengajian Islam.

Reviews

There are yet no reviews for this product.