Perisai Bagi Sekalian Mukallaf

Rating: Not Rated Yet
Product Code: 9789830994925

In Stock - 91  ITEMS

Product Dimensions and Weight

Product Width: 5.5000IN
Product Heigth: 8.2500IN
Product Weight: 0.6200KG
Sales price: RM 22.00
Price / kg:

Quick Overview

Pengarang : Syeikh Abdul Qadir B.Abdul Muthalib Al-Indunesia Al-Mandili

Alibahasa Dari Tulisan Jawi ke Tulisan Rumi : Noraine Abu

Muka Surat: 188

Persoalan 'aqidah merupakan hal yang sangat utama bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah 'Azza wa Jalla. Oleh kerana itulah kami berusaha menghadirkan salah sebuah kitab rujukan 'aqidah, yakin; `AQIDAH THAHAWIYYAH.
Judul kitab ini diambil dari nama penulisnya, iaitu; Ath-Thahawi. Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi AL-Mishri Abu Ja'far Ath-Thahawi Al-Hanafi (239-321 Hijrah). Kitab ini sudah cukup tua, dan terus-menerus diwarisi dari generasi ke generasi hingga kini. Kitab mula disyarahkan oleh Ibnu Abi Al-'Izz Al-Hanafi (731-7792 Hijrah), hinggalah kepada Syeikh kita sekarang ini.

Kitab ini menjadi rujukan pembahasan 'aqidah shahihah di seluruh negeri-negeri di Timur Tengah khususnya dan, negeri-negeri Islam pada umumnya, baik dipusat-pusat pengajian tinggi atau dimajlis-majlis ilmuah. Kitab ini sudah cukup terkenal dari lisan ke lisan, dari pertuturan para ahlul 'ilmi 'aqidah. Kiranya tidak keterlaluan, boleh kita katakan bahawa sekiranya kita ingin membahas mengenai 'aqidah kita tidak boleh menyampingkan kitab Ath-Thahawiyyah ini sebagai rujukan kita utama kita.

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.