Al-Jauhar Al-Mauhub Wa Munabbihat Al-Qulub HC

Rating: Not Rated Yet
Product Code: 9789830997247

In Stock - 100  ITEMS

Product Dimensions and Weight

Product Width: 7.5000IN
Product Heigth: 10.2500IN
Product Weight: 1.0900KG
Sales price: RM 46.00
Price / kg:

Quick Overview

Penyusun : Asy-Syeikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani

Pengalihan Tulisan Jawi Ke Roman: Noraine Abu

Muka Surat: 436

Kitab 'AL-JAUHAR AL-MAUHUB' ini adalah merupakan hasil terjemahan oleh Asy-Syeikh 'Ali bin 'Abdur Rahman Al-Kalantani, yang telah beliau nukilan daripada " Kitab Lubab Al-Hadith", karangan bagi Asy-Syeikh Al-'Alim Al-'Allamah Jalaluddin 'Abdul Rahman As-Suyuthi. Buku ini merupakan "mau'izah" (pengajaran) dan bimbingan agama di dalam berbagai lapangan 'ibadat yang perlu bagi setiap mukallaf mengetahuinya.
Kitab ini telah banyak kali diulang cetaknya dan banyak digunakan di pondok-pondok. Dan sesungguliiiya kitab asalnya ialah dalam tulisan jawi, tetapi memandangkan kebanyakan generasi sekarang ini yang kurang mahir dalam tulisan jawi, maka untuk membantu mereka yang amat berminat mendalami 'ilmu agama maka Ustazah Noraine Abu telah cuba menyalinnya dari tulisan jawi ke tulisan roman dengan tanpa ada pindaan daripada teks asal, agar mudah bagi mereka untuk mengikuti setiap perkataan yang terdapat dalam teks asal.
Sebagai penerbit, besai- harapan kami semoga kitab ini akan dapat memberi manfa'at dan bimbingan kepada pembaca sekalian. Segala 'amalan yang balk ini semoga mendapat keredhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

 

Reviews

There are yet no reviews for this product.