74 Intisari Tanda-Tanda Hampirnya Kiamat

Rating: Not Rated Yet
Product Code: 9789675984136

In Stock - 100  ITEMS

Product Dimensions and Weight

Product Width: 5.2500IN
Product Heigth: 8.2500IN
Product Weight: 0.1550KG
Sales price: RM 8.00
Price / kg:

Quick Overview

"Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat), maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia daripada apa vang mereka sekutukan."

(Al-Nahl : 1)

Muka Surat: 119

Pengarang : Abdullah Al-Qari b. Hj.Salleh(A.Q,HA.S.)

"Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat), maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia daripada apa vang mereka sekutukan."
(Al-Nahl : 1)
Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Bila masa akan berlakunya kiamat semua di sisi Allah S.W.T. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-A'raf ayat 187:
"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang kiamat: "Bilakah terjadilya? Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangankva selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba." Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad): "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Buku ini menghuraikan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kiamat itu kian hampir. Semoga dengan peringatan tersebut kita akan lebih peka dan sentiasa mengingati Allah serta patuh kepada larangan serta meninggalkan segala larangan-Nya.
 

Reviews

There are yet no reviews for this product.